عاشقان های بسیار زیبا

دلم در حلقه ی غم ها نشسته ، زبانم بسته و سازم شکسته ، وجودم پر ز شعر عاشقانه ست ، تو را می خواهم و این ها بهانه ست .
به هیچ عشقی دیگر ایمان ندارم …
کافر شده ام !
گناهش پای تو
تو برو پیچک من ، فکر تنهایی این قلب مرا هیچ مکن ، رو پیشانی من چیزی نیست ، غیر یک قصه پر از بی کسی و تنهایی .

/ 0 نظر / 66 بازدید