شعرع اشقانه باحال

خاطره را به دست قلبم می سپارم که با تپش آن هر لحظه به یاد تو باشم . تحفه یافت نکردم که فدای تو کنم ، یک سبد عاطفه دارم ، همه ارزانی تو . چیزی که بعضی ها رو عزیز می کنه شادی دیدنشون نیست ، غم ندیدنشونه . دل می گیرد و می میرد و هیچ کس سراغی از آن نمی گیرد ، ادعای خدا پرستیمان دنیا را سیاه کرده ولی یاد نداریم چرا خلق شدیم ، غرورمان را به بیش از ایمان باور داریم ، حتی بیش از عشق . خوشحالم که دوست خوبی مثل تو دارم / ای دوست دوست داشتنی دوست دارم . شعر عاشقانه یه روزی دست من بود تو دستت / امروز دست یکی دیگه تو دستت . می دونی خوشبختی یعنی / بدبختی هیچ نداره معنی . گر با غم دوریت نسازم چه کنم / با یاد تو گر عشق نبازم چه کنم / چون در نظرم فقط تویی مایه ی ناز / گر من به تو ای دوست ننازم چه کنم .

/ 0 نظر / 46 بازدید