اشعار عاشقانه

خواب راحت نکند آنکه خیالی دارد / تو چه دانی دل ما با تو چه حالی دارد .

ای نگارا مبادا نا کسان رامت کنند / با بدان کمتر نشین ترسم که بد نامت کنند / من نگویم با کسی خو مگیر / هر که بهرت تب کند بهرش بمیر .

خدایا بودم و ای کاش نبودم / ماهی تنها در انتهای رودم / همه گریزانند انگار من آتشم / که چشم همه را کرده کور دودم .

در عشق حقیقی ، کوتاه ترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد .

مهربون گفتم که بفرستم برایت پیامی / که هم احوالی پرسم هم داده باشم سلامی .

/ 0 نظر / 28 بازدید