اس ام اس جدایی
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ شهریور ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

آرامش یعنی اینکه به هر بهانه ای آغوشش را ترک کردی
مطمئن باشی که کسی جایت را نمی گیرد

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند و چون به خواست ایشان و به امر الهی دریا آرام شد ، خود را اسیر تور صیادان یافتند …
تلاطم های زندگی حکمتیست از جانب خدا

تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله …
گفتم بلو اله
طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام

بر آنچه گذشت و آنچه شکست حسرت نخور
زندگی اگر زیبا بود با گریه شروع نمیشد !

دلم آغوشی میخواهد به وسعت بازوان تو …

به زندگیم پوزخند نزنید ، روزی کسی را داشتم که با تمام وجود صدایم میکرد : عشق من

سخت است …
اینکه نمرده باشی و از تو بخواهند گورت را گم کنی !