زندگی
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ تیر ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

از جرم عشق گر پیش کسم راه نیست ، یا رب تو آگهی که محبت گناه نیست .

زندگی تلخ ترین خواب منست ، خسته ام ، خسته از این خواب بلند .


شکسته شیشه ی قلبم ، کجایی مرحم دردم ، تو را در غربت عشقم غریبانه صدا کردم ، صدا کردم تو را هستی شنیدی و گذر کردی ، مرا آواره و تنها گدای در به در کردی .